Grønt Forum Norddjurs

Grønt Forum Norddjurs er et samarbejdsorgan mellem borgere, interessegrupper og Norddjurs Kommune. Hovedformålet er at fremme en bæredygtig udvikling; rådgive og samarbejde med kommunen i forhold, som vedrører natur, miljø, klima og rekreative interesser.

Grønt Forum Norddjurs kan enten på eget eller på kommunens initiativ inddrages i udarbejdelsen af kommunens planer, politikker og projekter på natur- og miljøområdet.

Der afholdes 4 møder årligt, hvoraf nogle kan være udvidede temammøder, hvortil kommunale udvalg kan inviteres til at deltage. Møderne er ikke offentlige, men Grønt Forum Norddjurs kan dog bestemme, at andre personer end bestyrelsens medlemmer kan deltage i eller overvære møderne.

Udover de 4 årlige møder inviterer kommunens miljø- og teknikudvalg til et årligt dialogmøde med Grønt Forum Norddjurs.Næste møde i Grønt Forum Norddjurs

XX. XXX 2013


Tilskud til natur- og miljøprojekter
Som konsekvens af Norddjurs Kommunes økonomiske situation er det besluttet at gennemføre forskellige sparetiltag gældende for indeværende budgetter.

Herunder er de 75.000 kr., som Grønt Forum Norddjurs havde til rådighed, sparet væk allerede i 2011.

Grønt Forum Norddjurs har derfor ikke fremover mulighed for at imødekomme ansøgninger om støtte til grønne projekter.